Tuesday, January 9, 2018

ಗೊಂಚಲು - ಎರಡ್ನೂರಾ ನಲ್ವತ್ತೇಳು.....

ವಿವರಗಳಾಚೆಯ ಸಾಲುಗಳು.....

ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಲಿನ ಹಂಗು - ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲ...
↖↑↗↘↓↙

ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಸಾವಿಗೂ ಅಂಟದ ಕುಲ - ಗೋತ್ರ, ಮತ - ಧರ್ಮ, ತುಂಡು ಬದುಕಿನ ಹುಚ್ಚು ಖಯಾಲಿ ಅಷ್ಟೇ...
ತನ್ನದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಅನುಸರಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದವನಷ್ಟೇ ಪರರದನ್ನು ಹಳಿದು, ತುಳಿಯಬಲ್ಲ...
#ನಾನು...
↖↑↗↘↓↙

ಅಲ್ಲ ಮಾರಾಯಾ -
ನನ್ನ ಭಾವಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೀ ಹಸಿಯಾಗಿರುವುದು ವ್ಯಭಿಚಾರವಾದರೆ, ಕೊಳಲ ತೊರೆದ ಕೃಷ್ಣ ಜಗದ ದೇವರಾದದ್ದು ಹೇಗೆ...!!??
ರಾಧೆಯ ಎದೆ ಮಾಳವ ಇಣುಕಿ ಪ್ರೇಮದ ಹಸಿತನವ ಜೀವಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರಗಿ ಅರಿವಾದಾನು ಹೇಗೆ...!!??
#ಅವಳು...
        __ವಿವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು...
↖↑↗↘↓↙

...........ನಾನು ಪ್ರವಚನಗಳ ಹೆಣೆಯುತ್ತೇನೆ.......
............ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ........
#ಹಸಿವು...
↖↑↗↘↓↙

ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೇ ಹಂಸೆ........ ಕರುಳ ಕೂಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗಳ ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿವೆ........ ಸಾಕಿಕೊಂಡ ಹುಚ್ಚಾಟದ ಬೆಂಕಿ ಬಸಿರಿಗೆ ಒಡಲಾಳದಿಂದ ಉಕ್ಕುಕ್ಕಿ ಒಡೆದ ನಗುವನಿಷ್ಟು ಅಂಗಳಕೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಬರುವೆ........ ತುಸು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೇ ಹಂಸೆ - ಎದೆಯ ಹೊಸಿಲು ದಾಟದೆ...........
↖↑↗↘↓↙

ಹಾದಿ ಕವಲಾದದ್ದಷ್ಟೇ - ನಡಿಗೆ ನಿಂತದ್ದಲ್ಲ...

ಕಾಲನ ತೋಟದ ಹುಳಿ ಹೆಂಡ - ಬದುಕು...

ಅಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನಳಿಸಬಹುದು - ನೆನಪು? ನೆನಪು ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಅಲೆ...

ಕಾಗೆ ನೇಯ್ದ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಮರಿಗೂ ತುತ್ತಿದೆ - ಅಂತಃಕರಣದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು...!?

ಯಾರೂ ನಡೆಯದ ಹೊಸ ದಾರಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲಿಲ್ಲ - ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಧೂಳ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ನನ್ನದು... ಅವರಿವರ ಕಾಲ್ದೂಳಿ ಅಷ್ಟೇ...

ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ (!?) ನಿಂತು, ಮಸಣಕೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ - ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಾಲಿಶ ಸಂರಚನೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ...

ಸಾವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಬೇಲಿಗಳಿಲ್ಲ...
            __ವಿವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು...

*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)

Monday, January 8, 2018

ಗೊಂಚಲು - ಎರಡ್ನೂರಾ ನಲ್ವತ್ತಾರು.....

ಮಾಗಿ ಮನಸು - ಮೆದು ಮೆದು ಕನಸು.....

ಈ ಅರೆ ಬರೆ ಛಳಿಗೆ, ತಿಳಿ ಬೆಳಕ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡು ಸುಡು ಆಸೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮಡಿ ಮರೆತ ನಾನು ನೀನು ಅಡಿಮುಡಿಯ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯೂ ಸುಳಿಯದಂತೆ ತಳಕಂಬಳಕ ಮೀಸು ಬೀಳಬೇಕು...
ನನ್ನ ಬೆರಳ ಮೊನೆಯ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಛೆ ನಿನ್ನ ಬರಿಮೈ ಬೆಳಕ ಬಯಲಿನೆಲ್ಲ ಮಚ್ಛೆಗಳೊಡನೆ ಮುತ್ತಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ನಡೆಸಬೇಕು...
ಪಿಸುನುಡಿದು ಕಿವಿಹಾಲೆಯ ಕೆಣಕಿ ಕೆಂಪೇರಿಸಿ, ಕೊರಳ ಶಂಖದ ತಿರುವುಗಳಲಿ ಹಾಯ್ದು ಬಂದು, ಕಂಕುಳ ಘಮ ಹೀರಿ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ಎದೆ ಕಣಿವೆ ಮಡುವಲ್ಲಿ ತುಸು ಕಾಲ ತೊನೆದು ತೇಕಲಿ...
ಛಳಿ ಕರಗಿ ಸುರಿದ ಬೆವರಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗೂ ಸುಖ ಮಜ್ಜನ....
ಹಸಿವೆದ್ದ ನಡು ಸಿಡಿಸಿಡಿದು ಜೀಕೋ ಬಿರುಸಿಗೆ ಆಹಾಕಾರದಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರೀತಿ...
#ಈ ಇರುಳಿಗಿಷ್ಟು ಸಾಕು - ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾಗಿಯ ಬಾಗಿಲಲಿ ಪೋಲಿ ಪಲ್ಲಂಗಕೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಬೇಕು...😉😚
🔀🔁🔃🔄🔀

ಹೋಗುವ ಊರಿನೆಡೆಗೆ ಆಪ್ತತೆಯ ತುಡಿತವಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಬಸ್ ಆದರೂ ಮನಸಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಹಕ್ಕಿಯ ಆಗಸ ಯಾನದ ಖುಷಿಯಿರತ್ತೇನೋ ಅಲ್ಲವಾ...💞
#ಮನಸೆಂಬೋ_ಮರಿ_ಹಕ್ಕಿಯ_ಪಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ_ಹೊಸ_ರೆಕ್ಕೆ_ಮೂಡಿದಂತ_ಭಾವಕ್ಕೆ_ಭಾಷ್ಯ_ಬರೆಯಲಾದೀತೇ...
🔀🔁🔃🔄🔀

ಇರುಳೊಂದು ತನ್ನ ಬೆವರ ಕಮಟಿನ ದುಪ್ಪಡಿಯನ್ನು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಕಂಕುಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಜುಗಳಿ ಗುತ್ತಿದ ಕಟಬಾಯಿ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಅಲಸ್ಯದಿ ಆಕಳಿಸುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ಪಾಳಿ ಮುಗಿಸಿ ಎದ್ದು ಹೊರಟಿತು...
ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಕಾತರ, ಗೊಂದಲ, ಗದ್ದಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದೇ ಬಾಡಿದ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ತೆರೆಯುತ್ತ, ಅದೇನೋ ಗೊಣಗುತ್ತ, ಕೋಣೆ ಬಾಗಿಲ ವಾಡೆಯ ನಡು ಮಧ್ಯ ನಿಂತು ಬಿಲ್ಲಂತೆ ಬಾಗಿ ಮೈಮುರಿದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಚುರುಕುಗೊಂಡು ಅಂತೆಯೇ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಹಡೆದ ವಧುವಿನಂತೆ ಹಗಲೊಂದು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು...
#ಶುಭದಿನ...
🔀🔁🔃🔄🔀

ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಪಪ್ಪಿ ಶೇಮ್........ ತುಂಟ ಮರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಕಾಗ ಚಂದಿರನ ಕೌಪೀನ ತುಂಡು ಮೋಡ........😉
ಶುಭರಾತ್ರಿ.... 😍
🔀🔁🔃🔄🔀

ಇರುಳ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಯಕೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ, ತಾರೆಗಳ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕಂದೀಲು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಕನಸ ಡೋಲಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ.......... ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಘಮ್ಮೆಂದು, ಸೂಜಿ ಮೊಲ್ಲೆ ಹಿತವಾಗಿ ನಾಚಿತೆಂದು ತಂಗಾಳಿ ಛಳಿಯ ಸುಳಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರುತಿದೆ.......
ಪಾರಿಜಾತದ ವಿರಹದಮಲು ಪಕ್ಕೆಗಳಲಿ ಮಧುರ ಪಾಪದ ಹಸಿವಾಗಿ ಹೊರಳಲು....... ಸಂಜೆ ಕಿವಿಯ ಕೆಂಪಾಗಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಅಲೆಅಲೆಯ ನೆನಹೇ ಇರುಳ ನಡುವ ಬಳಸಿ......... ಕಂಬಳಿ ಸೋಲುವ ಛಳಿ ಕೂಡ ಮುದುರಿ ಮಂಚದ ಮೂಲೆ ಸೇರಿ......... ಉಲಿದದ್ದು..... ಉಳಿದದ್ದು......... ಆಹಾ.......
ನಗೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಾನಗಲ - ಒಲವ ಬಣ್ಣವೇ ಕನಸ ಬಲ... 😍❣️

*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)

Monday, January 1, 2018

ಗೊಂಚಲು - ಎರಡ್ನೂರಾ ನಲ್ವತ್ತೈದು.....

___ವಿವರ ಹುಡುಕಬಾರದ ಸಾಲುಗಳು.....


ಜಗತ್ತೇ ಮುಳ್ಗೋದ್ರೂ ಇವಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಂತ್ಯೇ ಇಲ್ಲೆ, ಅವನ್ ಪಾಡಿಂಗೆ ‌ಅಂವ ಹಲ್ ಕಿರ್ಕಂಡು ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಕಳ್ದ್ ಬಿಡ್ತಾ...
ಅಂಗಳದ್ ತುಂಬಾ ಹೂಗ್ನ ಗಿಡ ಇದ್ರೂ ದೇವ್ರ ತಲ್ಗೆ ತುಳಸಿ ಕುಡಿ ಒಂದೇಯಾ - ಅರಳಿದ್ ಹೂಗಷ್ಟೂ ಮಾತಾಡ್ಶಿಕ್ಕಿ ಕೊಯ್ಯದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತಾ...
ಕುನ್ನಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಎಮ್ಮೆಕಲ್ಲಂತೂ ಆತು - ಅಡ್ಕೆ ಮರದ್ಕಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಹೊಸ ಶಿಂಗಾರ ಬಿಟ್ ಮರಕ್ಕೆ ಮುತ್ಕೊಡುದ್ ನೋಡೊ - ಮಳ್ಳು ಹೇಳುದಾ ಎಂತಾ ಹೇಳೂದು ಇಂತವ್ಕೆ...
ಮನೆ ಗುಡ್ಸಕಾರೂ ನೆಗಿ ಹೊಡೀತೆ ಇರ್ತಾ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂವ - ಸುಖ ಪುರುಷ ಮಾರಾಯ್ತಿ...
ತಲೆ ಮೇಲ್ ತಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲೆ, ಅವಂಗ್ ಅವಂದೇ ಪ್ರಪಂಚ - ಪುಸ್ತಕ ಶಿಕ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಮುಗತ್ತು ಆಯಿ ಇದ್ದದ್ದೂ ಮರ್ತ್ ಹೊವ್ತು - ಮನೇಲಿ ಜಗ್ಳಾ ಹೊಡೀಲೂ ಜನ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ವಂಗ್ ಅವ್ತು ಎನ್ ಕಥೆ...
ಮಾಡೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕ್ಯಂಡೂ ಬೈಶ್ಕ್ಯಂಬುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ್ ಪ್ರೀತ್ಯನಾ ನೋಡು...
ಅಂಗ್ಳದ್ ತುದೀಗ್ ಚಂದ್ರನ್ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂಬುದ್ ನೋಡ ನೀನು - ಉಂಬುದು ನೆನ್ಪಿರ್ತ್ಲೆ - ಸಾಕು ಸುಸ್ತು ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾವ್ತ್ಲೆ...
ಆಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರ್ತೀದ್ವು ಕೇಳೋರ ನಗೆಯ ದನಿಯೊಂದಿಗೆ - ಅಂತೆಯೇ ಮಗರಾಯನ ಹಗಲ್ಗನಸ ಓಲಾಟವೂ - ಎಂದಿನಂತೆ...
#ಹಿಂಗಿಷ್ಟು_ಮೆಲುಕು...#ಈಗಿವು_ಬರೀ_ಮೆಲುಕು...
÷÷×÷÷

ಸಾವಿನ ಚಾದರ ಹೊದ್ದು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಮಲಗಿದ ಉಬ್ಬಸ ಪೀಡಿತ ಬದುಕಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ ಧ್ಯಾನವು....
ಸಹನೆ, ಮೌನ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಯಾನ, ಯಜ್ಞ, ಕಾಮ್ಯ ಎಲ್ಲಕೂ - ಅಲ್ಲಿಯೂ, ಇಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಮಾನವು...
     ___ವಿವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು...
÷÷×÷÷

ಕಾಡು ಕಣಿವೆಯ ಹಾಯ್ದು ಹರಿಯುವ ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯ ಕಿರು ಧೂಳು - ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳ ಕೆಂಪು ಕವಿತೆ...
ನದಿ ನಡೆವ ಬೀದಿಯ ನನ್ನುಡಿಯ ಮೌನಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದರೆ ಉಸಿರುಸಿರ ಸಂಗಾತವಾಗಿ ನಿನ್ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕೀತು...
'ನಾನು' ನನ್ನಾಳದೆಲ್ಲ ತಮಸ್ಸಿನ ಸರಗೋಲು ದಾಟಿ ಬಯಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೀಳಬಹುದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿನ್ನೊಲವ ತಪಸ್ಸಿನ ಉರಿಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದೀತು...
ಆತ್ಮಸ್ತ ರಾಗವೇ,
ಏಕಾಂತವೇ ಹಿತ - ನಿನ್ನೊಂದಿಗೂ, ನಿನ್ನಾಚೆಗೂ...😍
÷÷×÷÷

ನೇಸರನ ಪಾಳಿ ಮುಗಿಯೋ ಹೊತ್ತು - ಹಕ್ಕಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬೀಸು ಗೂಡಿನೆಡೆಗೆ - ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಕ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಚಂದಿರನ ಪಾರುಪತ್ಯ - ಕೋಶದ ಬಾಗಿಲ ದೀಪ ಮರಿಗಳ ಕಂಗಳು - ಸಂಧ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ...
ಬಾನ ಬೀದಿಯಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಹೂ ಅರಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಸೆರಗಿನ ಅಂಚ ಹಿಡಿದು ಛಳಿಯು ಉಸಿರ ಸುಡುವಾಗ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ನೀ ಇರಬೇಕಿತ್ತು - ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ತಾಕಿಸಿ ಎದೆ ಜೋಪಡಿಯಲಿ ಕನಸ ತುಂಬುವವಳು...
ಕಾಯುತ್ತ ಕುಂತ ಹಿನ್ನೀರ ತೀರ ಒದ್ದೊದ್ದು ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬದಲಾದ ಹಾದಿ ಕವಲಿನ ಹೆಸರ...
ಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನದು - ಹೇಗೆ ತುಂಬಲೇ ಯಮುನೆ ಒಡೆದ ಕೊಳಲಿಗೆ ಉಸಿರ...
ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಶಿಸ್ತಿನ ಒಡನಾಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಭಾವ ಒಣಕಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿ...
ಗಾಳಿ ಅಲೆಯು ನೀರ ಮೈಸೋಕಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮರ್ಮರವು ಇರುಳ ಕಾಡಲೋಸುಗ ಸಂಜೆ ಹಾಯುವಾಗ ಕಿವಿಯ ಶಂಖದ ಸುತ್ತ ನೀ ಸುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಸಿ ಉಸಿರಿನಂತೆ ಸುಡುತ್ತದೆ...
ಆಳದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೀನೊಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತಾsss...
#ನೋವಿಗೆ_ನಗುವಿನ_ಸಾಕ್ಷಿ...
÷÷×÷÷

ಕಿರುಚಿ ಕಿರುಚಿಯೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿದು ಸಾಯುವ ಜೀರುಂಡೆಯಲ್ಲೂ ಮಲೆನಾಡ ಕಾಡಿನ ಹುಚ್ಚು ಮೌನವ ಕೆದಕಿದ ತುಂಟ ಖುಷಿಯೊಂದು ಇದ್ದೀತು.....
ಸಗಣಿ ಹುಳುವಿನ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಆಲದ ಬೀಜವೊಂದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾದ ತೃಪ್ತ ನಗೆಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕೀತು......
ಬಸವನ ಹುಳುವಿನ ನಡಿಗೆಯ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ, ಚೊರೋಟೆಯ (ಸಹಸ್ರಪದಿ) ಕಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜಗಳ ಕಾಯದೆ ಸರಿಯುವ ಆ ಕಾಲ್ಗಳ ಚಂದದಲ್ಲಿ, ಮೀಸೆಗೆ ಮೀಸೆ ತಾಕಿಸೋ ಕೆಂಜಿರುವೆಗಳ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕಿಲ ಕಿಲದ ಬೆಡಗು ತುಂಬಿದ ಒನಪು ಕಂಡೀತು...
ಕಾಡು ಕೊರಕಲಿನ ಹಾದಿಯಲಿ ಪ್ರತಿ ಹುಳದ್ದೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಹಾಡೇ...
ಅಂತಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನನ್ನದಾದರೋ -
ಇದು....ಇಷ್ಟೇ....
ಅದು.......ಅಷ್ಟೇ..... ಅನ್ನುತ್ತಾ,
ಕಾಯುವುದು - ಕಾಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಯುವುದು......
ಹುಟ್ಟದ ಕನಸಿಗೆ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಾ - ಕಾಣದ ಸಾವಿಗೆ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಾ - ಇಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇಗಳ ನಡುವೆ ಉಸಿರನ್ನು ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹಾಕಿ - ಅಹಮ್ಮಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ನೇತಾಕಿಕೊಂಡ ತಾಳ ತಪ್ಪಿದ ದೈನೇಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಯುವುದು - ಕಾಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಯುವುದು......
#ಶವ_ಸಂಸರ್ಗ...
         ___ವಿವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು...
÷÷×÷÷

ಎದೆಯ ಬಿರಿದ ಗಾಯವೇ -
ಮರೆಯಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ....
ನೆನಪು ಮಾಯದ ರೋಗ....
ತೆರೆದಿಟ್ಟರೂ ಬಾಗಿಲು - ಉಸಿರ ಗಂಟು ಹಗುರಾಗದಿರಲು - ಇನ್ನೂ ಸಹಿಸುವುದಾಗದು ಅಂದಾಗ ಕೊನೆಯ ಅಂಕದಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ''ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದೆ''...
ಇದೀಗ ನಿನ್ನ ಮರೆವ ಹುಚ್ಚು ಇಳಿದು, ನಿನ್ನ ನೆರಳನೇ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ ನಗೆಯ ಹೂ ಕಾಳು ಬಿತ್ತಿಕೊಂಡೆ...
ಇಂತಾಗಿ ಈಗ ನನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇರುತ್ತೇನೆ...
#ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೆಂಬೋ_ಮನೆ_ಮದ್ದು...
ಇನ್ನೀಗ -
ಖುಷಿಯಾಗಿದೀನಿ........
ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ........
ಖುಷಿಯಾಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ.......
ಅಷ್ಟೇ.....
ಎನ್ನೆದೆಯ ಗೂಡಿಗೆ ಕನ್ನ ಕೊರೆದರೆ ನಿಮಗೂ ಖುಷಿಯೇ ಸಿಗಲಿ.......☺
÷÷×÷÷

................ಆವರಿಸಲಿ ನಿದ್ದೆ ಸಾವಿನಂತೆ ಅಥವಾ ಅದಲಿ ಬದಲಿ........... ನೆನಪುಗಳು ಕಾಡಬಾರದು, ಕನಸುಗಳು ತೀಡಬಾರದು........ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಲಾಲಿ.........

*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)

Friday, December 22, 2017

ಗೊಂಚಲು - ಎರಡ್ನೂರಾ ನಲ್ವತ್ನಾಕು.....

ಏನಂತ ಹೇಳಲಿ‌.....

ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...
ಆದರೆ ಹೀಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ - ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ...
ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೇ) ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀಡುವಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು...
ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಮೈನೆರೆದಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಅಂತೆಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗನಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯರ ಕರ್ತವ್ಯ...
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಬಿಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ...
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೋ ಓದಿ, ಯಾರಿಂದಲೋ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿರಂಜಿತ ಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು...
ಸಭ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾದರೆ ಹೇಗೋ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ...
ಅದಿಲ್ಲದೇ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂದಿಗಿದ್ದರೂ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಅತಿರಂಜಿತ ಕಲ್ಪನೆ ಅಪಾಯವೇ...

ಕಾಮ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುವ ಬದಲು ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗಾದಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಡೋ ಕಾಮವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಹಜ ಹಾಗೂ ಸಭ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು, ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸು ಅಂತಷ್ಟೇ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು, ಅಂತೆಯೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಲಿಗಳ ಬಗೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನೂ ಅಗತ್ಯ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳ ಮೂಲಕ, ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಲಕರೇ ತಿಳಿಹೇಳುವಂತ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಇಂಥ ಹೇಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದೇನೋ...

ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ - ಅತ್ಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದ ಹೆಣ್ಣು ಜೀವವನ್ನೂ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ, ಬಲಿತ ಹುಡುಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಾತಾಡೋ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ (?) ಜನರಿಂದ ಯಾವ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದೀತು...
ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು, ಯಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಕು - ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ, ಯಾರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಫರ್ಮಾನು ಹೊಡೆಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಬೊಬ್ಬೆಯಷ್ಟೇ ಕೇಳೀತೆ ಹೊರತೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಿಂತೀತು ಅಂತ ಬಯಸುವುದು ಹೇಗೆ...
ಹೃದ್ಗತವಾದ ಅರಿವು ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಭಲವೇ ಆದರೂ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಬಲ್ಲಷ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರನ್ನೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇರುವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ದಕ್ಕೀತು ಅಂತ ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ..?

ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಭುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನಂತವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲವಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ...

#ಒಂದೊಂದೇ ಮನೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಚೊಕ್ಕವಾಗುತ್ತ ಸಾಗಿದರೆ ಬೀದಿಯೂ ಚೊಕ್ಕವಾದೀತೇನೋ - ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ...

*** ಎಂದೋ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಂದೀಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿತು...

Tuesday, December 19, 2017

ಗೊಂಚಲು - ಎರಡ್ನೂರಾ ನಲ್ವತ್ಮೂರು.....

ಸಂಭಾಷಣೆ.....
(ಕಥೆಯೇ ಬದುಕಾಗುವಲ್ಲಿ...)

ಏನೇ ಸುಂದ್ರಿ ಬದ್ಕಿದ್ಯಾ...?
ಹಾಹಾಹಾ... ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವ - ಸಾವು ಬಲು ತುಟ್ಟಿ - ಸುಲಭಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ - ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಬದುಕು ಕಾಡದೇ ಸಾವಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ...

ನಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ...?
ಮನೆ ತುಂಬ ಇರುವೆಗಳು, ತಲೇಗ್ ಹತ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾವೆ - ದಿಂಬು ಒದ್ದೆ, ನಿದ್ದೆ ಕಷ್ಟ...

ಊಟಕ್ಕೇನು..?
ರಟ್ಟೆ ಬಲ ಸತ್ರೂ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಸಾಯಲ್ಲ ನೋಡು - ಅನ್ನ, ಮಜ್ಗೆ, ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದ್ಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು...

ಏನ್ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಮ್ನೋರ್ದು...?
ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚೈತನ್ಯ ಉಡುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹಸಿವಾಗ್ಬಾರ‍್ದಿತ್ತು - ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ - ಅವನ ಕರುಣೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ; ನಂಗೆ ಮಾತಿಗೊಬ್ಬ ಬೇಕಿತ್ತು...

ಸಧ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ...?
ಹಾಂ... ತಪ್ಪದ್ದೇ ಹೊವ್ತೆ - ಡಾಕ್ಟ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇವ್ರು; ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತಾರೆ - ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ...

ಮೊನ್ನೆ 'ಆ ಅವರ ಮನೆ' ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಂತೆ...
ಹೂಂ... ಹೋಗಿದ್ದೆ... ಹೊಸ ಸೀರೆ, ಗಳಿಗೇನೆ ಮುರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ... ಎಲ್ಲಾ ಚಂದ ಇದೆ ಅಂದ್ರು... ನೀ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು ಅಂದೆ... ಆದ್ರೂ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ನೋಡು - ಹಿಂತಿರ್ಗಿ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪಾಗ ಕಣ್ಣು ಮಂಜು ಮಂಜು...

ಈ ಸಲ ಬೆಳೆ ಜೋರಿದ್ದಡಾ ಅಲ್ದಾ...?
ಹೌದೌದು... ದುಡಿಯೋ ಕೈಗೆ ಚಿಪ್ಪಾದ್ರೂ, ಗುಡಿಯ ತಲೆಗೆ ಕಳಶ... ಹಂಗೆ....

ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದಾವೆ - ದನ, ಕರು, ಕುನ್ನಿ, ಬೆಕ್ಕು...?
ಓsss...ಅವೊಂದೇ ನೋಡು ಇಟ್ಟ ತುತ್ತಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೈತ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋವು... ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತೀವಿ - ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಗ್ಯಾವ ಭಾಷೆ ಹೇಳು - ಹತ್ರ ಸುಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೈಯಿ ನೆಕ್ಕತ್ವೆ - “ಸುಖ ಮಾತಲ್ಲಿಲ್ಲ...”

ಪಕ್ಕದ್ ಮನೆ ಹುಡ್ಗೀರು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವೇನೋ...?
ಹಾಹಾ... ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವೇ - ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕೂಸು ಸೇರಿದ್ದು ಸಂತಿಗೆ...
ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡ್‌ಸಡ್ರೋ ನೊಂದ್ಕಂಬಲಾಗ ಪಾಪ...

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇಲ್ಯನೋ...?
ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡೇ, ಈ ಹಬ್ಬದ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಊರಿಗ್ ಹೊಂಟ್ರೆ ದುಡ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿಗೇ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾ...
ಹೂಂ... ಹೌದು ಬಿಡು, ತುಟ್ಟಿ ಕಾಲ... ‘--------------’ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗೋ - ಕೆಲ್ಸ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಯ್ಸಡ - ನಿದ್ದೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೂರೋದ್ ನೋಡದ್ರೆ ಕರುಳು ಸುಡ್ತು... ‘--------------’ ಹಾಳಾದ್ದು ಛಳಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ಗೂ ಮೂಗು ಸೋರ‍್ತು - ಫೋನು ಇಡ್ತೆ ಆತಾ...
‘--------’ ಹಾಂ.‌‌.. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೆ... ನೀ ಹುಶಾರು...

ಮಾತಷ್ಟೇ ಮುಗಿದದ್ದು...
ಅವಳ ಸೆರಗಿನಂಚು ಒಣಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ವೇನೋ - ಚಿಕ್ಕೋರಿರ್ವಾಗ ನಮ್ಮಗಳ ಕೂಗು, ಮೂಗು ಒರೆಸಿ ಒರೆಸಿ ಒದ್ದೆ; ಈಗ ಬಿಡಿ ಅವಳದ್ದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಳಿಯತ್ತೆ, ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೂಗೂ ಸೋರತ್ತೆ...
↝↜↺↻↝↜

ಮಮತೆಯ ಕೈತುತ್ತಲಿ ಉರಿಯುವ ನಗೆ ಹಣತೆ - ಅವಳೇ ಕಡೆದ ಅವಳುಡಿಯ ಚಿಗುರು ಕವಿತೆ...
#ಕರುಳ_ಕೈಚೀಲ_ಎದೆಹಾಲ_ಗೀತಿಕೆ...

Wednesday, December 13, 2017

ಗೊಂಚಲು - ಎರಡ್ನೂರಾ ನಲ್ವತ್ತೆರ‍್ಡು.....

ನೀರ ಮೇಲ್ಬರೆದ ಚಿತ್ರ.....

"ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ........"
ಸಾವಿಲ್ಲದ ಸಾವಿನ ಗ್ರಂಥ......
ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಬದುಕಿನ ವಿಷಾದ ಗೀತೆ........

"ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ........"
ಒಂದು ಎದೆಗೂಡ ಬೆಳಕು.........
ಉಳುಕು ಕಾಲಿನ ಕನಸು...........

"ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ........."
ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹಾಡು..........
ಗಿಲಕಿ ಬಿದ್ದೋದ ನೂಪುರದ ಜೋಡು..........

"ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ........"
ಕನಸಿನೂರಿನ ಛಾವಣಿ ಇಲ್ಲದ ಗೂಡು..........
ಹಗಲ ಕಾಣದ ಪಾರಿಜಾತದ ಜಾಡು...........

"ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ........"
ಕನಸ ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ ಅರಳಿ ಮೈಮುರಿಯೋ ಪುಟ್ಟ ತಾರೆಯ ಹೋಳು..........
ಬೆರಗು ಕಂಗಳ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಿಳಲು.........
ನನ್ನ ನಿದಿರೆಯ ಕಿವಿ ಹಿಂಡೋ ಕಿಲಕಿಲ ನಗೆಯ ಲಾಲಿ...........

"ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ........"
ನನ್ನ ಖುಷಿಯ ಕನಸನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡ ಕರುಳ ಹೂವು........
ಎದೆ ಅಂಗಳದಂಚಲಿ ಉದುರಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿದ ಮರಿ ಉಲ್ಕೆ.........

"ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ........"
ಚಿತ್ರ ಕಾವ್ಯ:
ಗೆಳತಿ “ಸುಮತಿ ದೀಪಾ ಹೆಗಡೆ”
ಹುಡುಕ್ ಹುಡುಕಿ ಅಳಿಸೋ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಟ್ಟ ಬಾಗಿಲ ರಂಗೋಲಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಟಿಕೆ..........
ಅಪ್ಪನ ಬೆನ್ನೇರಿದರೆ ಕೂಸುಮರಿ, ಹೆಗಲೇರಿ ಅಂಬಾರಿ - ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ............

"ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ........"
ಅಂಬೆಗಾಲಿನ ಯಾಜಮಾನ್ಯ - ತೊದಲ್ನುಡಿಯ ಅಕ್ಕೋರು - ಗುಂಡು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸೋ ಪುಟಾಣಿ ಅಮ್ಮ..............
ಒರಟು ಹಸ್ತ ಅವಳ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ತಾರದ ಹಾಳೆ - ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಗೀರು - ಒಡೆದ ಮರಳು ಗೂಡಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಮಳೆಯ ತರ್ಪಣ.............
ಅಳುವ ಮುನಿಸಿಗೆ ಕಾಡ ಮೌನ - ಖುಷಿಯ ಕೇಕೆಯಲಿ ಶರಧಿ ಮರ್ಮರ.........

"ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ........"
ಕೂಸು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೊಲಿದಿದ್ದ ಕನಸ ಕುಲಾವಿ........
ಚಿಗುರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರು ಸತ್ತ ತುಳಸಿ........
ಹಳಹಳಿಸಿ ನರಕ ಸುಖ ಸವಿಯಲು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪಣತೆಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ..........

ಪದ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಎದೆಯ ಪದಕ; ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ - ಹೇಳಿಯೂ ಹೇಳದಿರುವುದೇ ಚಂದ ಬಗೆ.........

***ಯಾರು - ಎತ್ತ ಎಂದು ಕೇಳೋ, ಅರ್ಥ - ಗಿರ್ಥಗಳ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ...

Saturday, December 9, 2017

ಗೊಂಚಲು - ಎರಡ್ನೂರಾ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು.....

___ವಿವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು.....

ಶ್ರೀ,
ಕಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೂ ಸಾವೊಂದೇ ಉತ್ತರವಾಗಬಾರದಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೋ - ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳೊಡನೆ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಸಂವಾಧಿಸು - ಹಾದಿಯ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಷ್ಟು ಕುಶಲ ಸತ್ಯಗಳು ಜೊತೆಗುಳಿದಾವು...
ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಭವಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ; ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಒಳ ಹೊರ ಸಂವಾದ ಆ ಅನುಭವ, ಅನುಭಾವಗಳ ವಿಸ್ತಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಹಕಗಳು...
ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನಿಲುಕದ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗದೆ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾದ ಸತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಾವು ಮಾತ್ರ...
#ನನ್ನ_ಆಧ್ಯಾತ್ಮ...
⇍↰⇎↱⇏

ಕವಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕಳೆ ಕಳೆಯ ಮುಖವಾಡಗಳ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಲಂಕಾರದಲಿ ಸಲೀಸು ಬದುಕುವ ಕಲೆಯ ಹೃದಯಸ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಸೋತದ್ದೂ ಇರಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೇರಾವ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗವೂ ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ, ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾರವಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದದೇ ಇರಲು ಒಂದು ಘನ ಕಾರಣ...
#ನಾನೆಂಬೋ_ತುರಂಗಬಲ_ಛದ್ಮವೇಷಿ...
⇍↰⇎↱⇏

ಇರುವಿಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ - ಅಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯೇ...
ಬರುವಾಗ ತಂದದ್ದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗುವಾಗ ಒಯ್ಯಲಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ; ಆದರೂ ಇರುವಾಗ ಉಂಡದ್ದೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲವಲ್ಲ...
ನಶ್ವರತೆಯ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದರೆ ಈಶ್ವರನೂ ನಶ್ವರನೇ...
ಹೆಜ್ಜೆಗೊಬ್ಬ ಗುರು - ಕರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ; ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಣ್ಣಗುರುಡು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನನ್ನೊಳಗಣ ಹಾದಿ ಕಾಣದೇ ಹೊದೀತಲ್ಲ...
ಚಿತ್ರ ಬರೆದ ಬೆರಳು:
ಗೆಳತಿ ‘ಸುಮತಿ ದೀಪಾ ಹೆಗಡೆ’
ಅಪರಿಚಿತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಡು ತಪ್ಪಬೇಕು - ಗುರಿಯೂ, ದಾರಿಯೂ ನಂದ್‌ನಂದೇ ಆದ ಸೊಕ್ಕು ನನಗಿರಲಿ - ನೀರು, ನಿಡಿ ಸಿಗದ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಘಟ ಬಿದ್ದರೂ ಮೋಸವಿಲ್ಲ; ಹುಳದ ಹಸಿವಿಗಾದೀತು...
ನನ್ನ ಬದುಕ ನೊಗ ನಾನೇ ಹೊತ್ತು ತುಳಿದ ನನ್ನದೇ ಹಾದಿಯಲಿ ಹೆಟ್ಟಿದ ಮುಳ್ಳು, ಮೆತ್ತಿದ ಧೂಳು, ಕಟ್ಟಿದ ತೋರಣ, ಉಂಡೆದ್ದ ಹೂರಣ - ಓಹ್, ಹೇಳದೇ ಉಳಿದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿತ್ತಲ ಕಥೆಗಳೋ ನೆತ್ತರು ಬತ್ತಿದ ಅನುಭಾವಿ ಪಾದಗಳಡಿಯಲಿ...
ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಾಣಲಿ ಬಿಡಿ...
#ನಾನು...
             ______ವಿವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು...
⇍↰⇎↱⇏

ಅಲೆ ತೊಳೆದು ಹೋದ ದಂಡೆಯ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಮೌನದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು...
ದಂಡೆ ಸೆರಗಿನಂಚಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಎಸೆದು ಹೋದ ಶಂಖದೊಡಲಲಿ ಕಡಲೊಡಲ ಮರ್ಮರ...
ನೆಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋವೊಂದೇ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಂಚು ಮೀಯುವಾಗ ಎದೆಯ ಆರ್ದ್ರತೆಗೆ ಪದಗಳ ಪಾದ ತೋಯುತ್ತದೆ...
ಪೂಜೆಯಿಲ್ಲದ ಪಾಳು ಗುಡಿಯ ಒಂಟಿ ಕೈಯ ದೇವರೆದುರಿನ ಘಂಟೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಂತೆ - ಕನಸು...
ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಗು ತನ್ನ ತಾ ಸಾಂತ್ವನಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ - ನೇಹದಪ್ಪುಗೆ...
ಮಾತು ಮೌನಗಳ ಆತು ಕೂತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೋತು ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಬದುಕ ಭಾಷ್ಯವಾಗಲಿ...
#ಭಾವ_ಬಿಡಿಚಿತ್ರ_ಬದುಕ_ಚೌಕಟ್ಟು...
⇍↰⇎↱⇏

ಅಲ್ಲಿ -
ಹೂ ಅರಳದೇ ದುಂಬಿ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ - ಕೂತರೂ ರಸವಿಲ್ಲ, ಫಲವಿಲ್ಲ...
ಊರೆಲ್ಲ ಅಲೆದ ಚಿಟ್ಟೆ ಕೂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಕೊಡವಿತು - ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾದದ ಧೂಳಿಗೆ ಹೂಬನದಲೀಗ ಗರ್ಭೋತ್ಸವ...
ದುಂಬಿಯ ಹಾಡು ಹೂವು ಕಲಿತಿಲ್ಲ - ಹೂವಿನ ಗಂಧ ಚಿಟ್ಟೆ ಮೈಗಿಲ್ಲ - ಭಲೇ! ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಂತೆ ತಾವಿದ್ದೇ ಬೆರೆತು ಬಾಳುವ ಸೊಗವ ಕಲಿಸಿದ್ಯಾರು ಅವರಿಗೆ...
ಇಲ್ಲೋ -
ಅವನ - ಅವಳ ನೇಹದ ಸವಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ ಪಟ್ಟದಲಿ ಕೂತು ಸಂಸಾರವಾಗಿ ಗುಣಿಸ ಹೋಗಿ ಕೂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಗವಾಗಿ ಶೇಷಾವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಗಿ ಸೋತದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು...
ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯ ನೇಹ ಭಾವದ ಬಂಡಿಯನೇರಿ ಸಾಗುವೊಲು ಬದುಕ ಹಾದಿ ತುಂಬ ನಲಿವಿನುತ್ಸವದ ಬೆಳಕಿನ ಸರ ಬೆಳಗಿದ್ದೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ..
#ನಾನು...
                   ______ವಿವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು...

*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)

Wednesday, December 6, 2017

ಗೊಂಚಲು - ಎರಡ್ನೂರಾ ನಲ್ವತ್ತು.....

ಪ್ರೇಮ - ಕಾಮದ ಉಡಿಯೊಳಗೆ.....   

ವಿರಳ ಅಪವಾದಗಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ -
ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಡಿದು ಮಲಗಿಸೋ ಪ್ರೇಮದ ಅಮಲು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮನಸಿನ ಹುಚ್ಚು ಚಾಂಚಲ್ಯಕೊಂದು ವಿರಾಮವೀಯ್ದು ಪ್ರೇಮದ ನಿರರ್ಥಕತೆಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಹರೆಯದ ದೇಹಾಗ್ನಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಭಯ, ನಿರಾಳ ಸುಖದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸುಂದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಅಂತನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ...
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಟದಲ್ಲಾದರೋ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಧರ್ಮವಾದ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಸ್ತಾರದ ಹರಿವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದ ಕಾಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಭಯದ ಭ್ರಮಾ ವಲಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತನ್ನಿಸುತ್ತೆ...
ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರೇಮವೆಂದರೂ, ಮದುವೆಯೆಂದರೂ ಶರತ್ತುಬದ್ಧ ನಿರಂತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬನೆ ಅಷ್ಟೇಯೇನೊ...
#ಎಂದೂ_ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ_ಪ್ರೇಮ_ಕಾಮದ_ಪರಿಭಾಷೆ...
➴⇴➶⇴➴

ಅಸೀಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಚಲ ನಿರ್ಭಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬೇಶರತ್ ಸೊಗದ ಬ್ರಮ್ಹೋತ್ಸವವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೈಗೂಸಾದ ಕಾಮವನ್ನು ನಿಶೆಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿದ ಒಂದೇ ದಾರದ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ "ಮದುವೆ..."
#ಜೀರ್ಣವಾಗದ_ಕಹಿಸತ್ಯ...
➴⇴➶⇴➴

ಅಮ್ಮ - ಅಪ್ಪ, ಇನ್ಯಾರೋ ಹಿರಿಯ ಬಂಧು ಅಥವಾ ಸಲೀಸು ಜೊತೆ ಸಿಗುವ ಸಹಚಾರಿ ಬಂಧ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಜದ ಕಳಕಳಿಯಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಅಕ್ಕರೆ, ಕಾಳಜಿಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಂತೆ, ಕಟ್ಟಳೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ - ಸಲಿಗೆ ಸದರವಾಗೋ ಬಿಂದು ಯಾವುದು...?
ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೋಹದ ಯಾರೋ ಭಿನ್ನ ಲಿಂಗಿ ಯಾವ ಭಾವ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕತೆಗೆ ಆಡುವ ಪ್ರೀತಿ, ಅಕ್ಕರೆ, ಕಾಳಜಿಯ ಸಹಜ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಿರಿಮೆಯಂತೆ ತೋರಿ ನಮ್ಮೆದೆಯ ಆಪ್ತತೆಯ ರಹದಾರಿ ಚಕ್ಕನೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಇದಿನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮೋಹವೇ ತರತರ ಕವಲಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಡುವುದೂ ಉಂಟಲ್ಲ - ಈ ಪಲ್ಲಟದ ಹಿಂದೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು...??
ಈ ನಡುವೆ ನಿಯತಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿಗಳು ಅದನ್ನು ತೋರುವವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತೆ ಉಪಚರಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಥ ದುರಂತ...!!! :(
#ದಿಕ್ಕು_ನೋಡದೆ_ತನ್ನಾಸೆಯಲ್ಲಿ_ತಾನೇ_ಅಂತಿಮನೆಂಬಂತೆ_ಸೊಕ್ಕಿ_ಹರಿವ_ಮನಸು...
➴⇴➶⇴➴

ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ದಾರದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ - ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೂಚಂಭಟ್ಟ, ತ್ರಿಶಂಕು ಮನಸಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಲಿಯನೊಲ್ಲದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನೈತಿಕತೆಯ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ...
#ಶವ_ಮೆರವಣಿಗೆ...
                __ವಿವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು...

*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)

Tuesday, December 5, 2017

ಗೊಂಚಲು - ಎರಡ್ನೂರಾ ಮೂವತ್ತೊಂಭತ್ತು.....

ಕವಿತೆ_ದೇಹಬಂಧ_ಅವಳು_ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ.....

ಹೆಣ ಭಾರದ ನೋವೂ ವಜ್ಜೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಗುರ ಅಲ್ವಾ ಹೆಗಲು ತಬ್ಬೋ ಆಪ್ತ ಸ್ಪರ್ಷದಲಿ...
ಮೌನ ಮಾತಾಗಲು, ಮಾತು ಹಿತವಾಗಲು "ಸ್ಪರ್ಷ" ಭಾವ ಸೇತು...
ಒಂದರೆ ಚಣ ಬೆಸೆದ ಹಸ್ತ - ಒಂದ್ಯಾವುದೋ ಬಿಗಿ ತಬ್ಬುಗೆ - ಆಗೆಲ್ಲೋ ನೇವರಿಸಿದ ನೆತ್ತಿ - ಅದ್ಯಾವಾಗಲೋ ಸುಸ್ತಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ಮೇಲಿಟ್ಟ ತಲೆ - ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವಾಗ ಹಣೆಗಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಪಪ್ಪಿ...
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದದನೇ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಮೆಲ್ಲುತಾಳೆ ಗೆಳತಿ...
#ಎದೆಯ_ಮಾಡುಗುಳಿಯಲಿ_ನೆನಪಿನ_ಚಿಮಣಿ_ಆರದಂತೆ_ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು...
⇅↩↯↪⇅

ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹವೇ ಕಾಲಕೂ ಕೈಹಿಡಿದು ಕಾಯುವ ಅದ್ವೈತ ಕಾಣಿಕೆ...
ಕಂಬನಿಯನೂ ಮುಂಬನಿಯಂತಾಗಿಸಿ ಮಾತು - ಮೌನದ ಕಿರು ಬೆರಳಲೇ ಎದೆಯ ಗೂಡಿಗೆ ಬೆಳಕ ದಾಟಿಸುವ ನಗೆಯ ಅಮೃತಗಿಂಡಿ...
#ಚೂರು_ಒಲವ_ಕೊಟ್ಟು_ಕೊಳುವ_ಜೋಡಿ ರಾಗವದು...
⇅↩↯↪⇅

"ಪ್ರೀತಿ ಹಿರಿದಾದಷ್ಟೂ ಅಂತರಗಳು ಅಳಿಯುತ್ತವಂತೆ - ದೂರಾಭಾರವ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಆಪ್ತಾನುಭಾವಕ್ಕೆ ಮನಸೇ ಪ್ರಮಾಣ..."
ಬೆಪ್ಪು ಹುಡುಗೀ -
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕುಳಿತವನ 'ನಾನಿದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ' ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಆಪ್ತ ಭಾವದ ಮಾತಿನ ಭರವಸೆ, 'ಒಳಿತಾಗಲಿ ನಿಂಗೆ' ಅನ್ನೋ ಸರಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸ್ಪರ್ಷ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಡು ಹಾದಿಯಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ನಿಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮುಂಬರಿಯಲು ತುಸುವೇ ಧೈರ್ಯವ ಎತ್ತಿ ಕೊಡುವುದಾದರೂ ಬೆಸೆದ ಈ ನೇಹ ಸಾರ್ಥಕ ಕಣೇ...
ನಿನ್ನ ನೋವ ಹೀರಲಾರೆನಾದರೂ ಕಣ್ಣ ಹನಿಗೊಂದು ಅಭಯದ ನುಡಿವಸ್ತ್ರವಾದೇನು...
#ನಾನಿದೀನ್ಕಣೇ_ಇಲ್ಲೇನೆ... #ನನ್ನೆಲ್ಲ_ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ_ಹಿರಿಪಾಲು_ನಿಂದೇನೆ...
⇅↩↯↪⇅

ಕೊರಗುಳಿಯದಿರುವಷ್ಟು ನಲ್ಮೆಯಾಪ್ತತೆ,  ಬೆರಗಳಿಯದಿರುವಷ್ಟು ನವಿರು ಅಪರಿಚಿತತೆ - ಕೆಲವು ಹಾಡಿಗಳ ಒಡನಾಟ ಹಾಗಿದ್ದರೇನೆ ಚಂದವೇನೋ...
#ಕವಿತೆ_ದೇಹಬಂಧ_ಅವಳು_ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ...
⇅↩↯↪⇅

ಗಾಢ ಕತ್ತಲಿಗೂ ಬೆಳಕಿನದೇ ಧ್ಯಾನವಿದ್ದಂತಿದೆ - ಪುಟಾಣಿ ಬೆಳಕ ಕುಡಿಯೊಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನೇ ಕರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆರೆತುಹೋಗುವ ನಿರ್ಮೋಹಿ ಕತ್ತಲಾಗಬಾರದೆ ಆನು, ಅವಳ ನೇಹದ ಎದೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ...
ಇಂಥದ್ದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಹಿಂಚು ಮುಂಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಂತೆ ಅವಳು ಬೆಳಕಂತೆ ಎದುರು ಬಂದು ತಾನಾಗಿ ಕೈಕುಲುಕಿದ್ದು - ಈ ಹೆಳವ ಬದುಕಿಗಿನ್ನೊಂದು ಅಕಾರಣ ಅಕ್ಕರೆಯ ಮಡಿಲು ದಕ್ಕಿ ಜಿಗಣೆಯಂತೆ ಅವಳ ಹೆಗಲ ಅಂಟಿಕೊಂಡದ್ದು...
ಈಗ ನಗೆ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ...
ನೆನಪು ಸುಳಿಚಕ್ರ - ಯಾವುದೋ ಹಾದಿಯ ಕವಲು.......😍
#ಬೆಳಕು_ಬೆಳಕ_ಹಡೆಯುತ್ತ_ಕತ್ತಲು_ಬಂಜೆಯಾಗಿ_ಪ್ರೀತಿ_ಬೆಳಕ_ಹಬ್ಬ...
⇅↩↯↪⇅
ಪಟ ಸೌಜನ್ಯ: ವಿನಾಯಕ ಗುಮ್ಮಾನಿ
ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನ ಮಚ್ಚೆಯಂಥವಳೇ,
ಹೋಯ್ ಕಂಡತ್ತಾ...... ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ.......... ಆ ಗೋರ್ಕಲ್ಲ ಮುಡಿಯ ಮಡುವಲ್ಲಿ........... ಉಸಿರ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತ ನಿಂತ ಮರುಳ ಪ್ರಾಣಿಯ ರೂಹು ನನ್ನದೇನೇ.......... ಕಲ್ಲು ಬಸಿರಿನ ಹೆಸರು, ಅದು ನಿನ್ನದೇನೇ.............
ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ - ಯಾರವಳು...?
ನನಗೂ ಗಲಿಬಿಲಿ - ಯಾರು ನೀನು...??
ಬಿರಿದ ಹೂವ ಬಸಿರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರೋ...
ಯಾವ ಹೂವಿನ ಸೆರಗು ಚಿಟ್ಟೆ ಮೇಳನ ಮಂಚವೋ...
ಅಲೆಯಾಳದಿ ಅಲೆವ ಹಂಸೆಯ ಪಾದದ ಗುರುತನು ತೋರಲಿ ಹೇಗೆ...???
ಹಂಸ ಹಾರುವ ತನಕ ಇದ್ದು ಬಿಡುವ ಹೀಗೇ - ಹೂವು ಚಿಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೇಮದ ಹಾಗೆ...

*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)

Saturday, December 2, 2017

ಗೊಂಚಲು - ಎರಡ್ನೂರಾ ಮೂವತ್ತೆಂಟು.....

ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ - ಮಾಗಿ ಬಸಿರಿಗೆ.....

ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೌನದೆದುರು ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯ್ದೆರೆದು ಕಾಯುತ್ತವೆ ಅನವರತ...
ಅಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಲಜ್ಜೆ ದನಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದ ನವಿರು ಘಮಲೊಂದು ಎದೆ ಕದವ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ...
ಕನಸು ನೀನು, ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಲಿವನುಲಿದರೆ ಉಸಿರು ಒದ್ದೆ ಒದ್ದೆ - ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಚಲನೆ - ಕಣ್ಣು ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ - ಜೀವಭಾವ ನಗೆ ಮರಿಯ ಆಟಿಕೆ - ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟ ಭಾವಜಾಲಕೆ ಒಲವಿಂದಲೆ ಮುಕ್ತಿ...😊
#ಹೊಸ_ಹಾಡು_ಹುಟ್ಟುವ_ಗುಟ್ಟಿನ_ಖುಷಿಗೆ_ನಿನ್ನದೇ_ಹೆಸರು...
↤↰↱↲↳↦

ಕುತ್ಗೆ ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಹಾದಿ ಬದಿಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಬರ ಕಾದು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗೋತು...
ಮಾಗಿ ಅರಳುವ ಕಾಲ ಕಣೇ - ಚಿಗುರೆಲೆಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ - ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನೇರ ಮೆತ್ತಿಗೇ ಬಂದ್ಬಿಡು - ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಮಾತಷ್ಟೂ ಮುತ್ತಾಗಿ ತುಟಿ ಮೀಟಲಿ - ಮುಂದಿನದು ಕಾಲ ಚಿತ್ತ...😉
↤↰↱↲↳↦

ಬಾಳೆ ಹಂಬೆಯಂತ ನುಂಪು ಪಾದಗಳು ಅಂಗಳದ ಮೂಲೆಯಲಿ ಇಬ್ಬನಿಯ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳಂತೆ ತೋರುವ ಗರಿಕೆಗಳನು ಹಿತವಾಗಿ ತುಳಿದ ಸದ್ದು - ಕೆಂಡದ ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ದಂಡೆ ಆಯಿಗೆ ಬಲು ಪ್ರಿಯವಂತೆ - ನನ್ನ ಕಂಡು ಕಾಡಲು ನೀ ಹುಡುಕೋ ನೆಪಗಳೆಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾರಾಯ್ತಿ...
ಬಾಳೆ ಹೂವಿನ ನವಿರುಗಂಪಿಗೆ ಮೂಗರಳಿಸೋ ಉದ್ದ ಚುಂಚಿನ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿಯ ಪುಳಕ ನಾ ಕುಳಿತ ಮಂಚದ ಕರುಳ ಮೀಟುತ್ತದೆ ನಿನಗೆಂದು ತವಕಿಸೋ ಛಳಿ ಛಳಿಯ ಈ ಬೆಳಗಿನ ತಂಪಿಗೆ...
ನಿನ್ನ ನೂಪುರದ ಕಿಂಕಿಣಿಯ ಉಲ್ಲಾಸದ ವಿಲಾಸಕೆ ನಡುಮನೆಯ ತಿಳಿಗತ್ತಲ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಾಗಲೇ ಸುಳಿ ಕಂಪನ...
ಆಯಿ ಗಂಗೆ ಕರುವ ಮೈತೊಳೆದು ದಣಪೆ ದಾಟುವ ಮುನ್ನಿನ ಸಣ್ಣ ಸಂಧಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ದಣಿಯಲಿ ವಯದ ಕಾವಿನ ಘಮಲಿಗೆ...
ಮುತ್ತಿನೂಟವ ಹಕ್ಕಿನಂದದಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒದ್ದೆ ತುಟಿಗಳ ಹಸಿವಿಗೆ...
ತುಸು ಲಜ್ಜೆ ಸಡಿಲಿಸು - ಮೈಯ್ಯ ದಿಣ್ಣೆಗಳ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿಯೋ ಬಿಸಿ ಉಸಿರ ಹಾವಳಿಗೆ ಉಟ್ಟ ವಸನದ ಮುದುರುಗಳಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳಲಿ ಮಾಗಿ ಬೆವರಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕಾವ್ಯ...
#ಮಾಗಿಯ_ಮೈಛಳಿ...
↤↰↱↲↳↦

ಛಳಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತಿದೆ - ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಕಾವೊಂದೇ ಆಸರೆ...
ಊರೆಲ್ಲ ತಂಪು ಗಾಳಿಗೆ ನಲುಗುವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊದ್ದು ಬೆಂದ "ಊರುಬಂಧದ" ಕನಸಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಡುಗಿದರೆ ತಪ್ಪು ನನ್ನದಲ್ಲ...
#ಹರೆಯಕ್ಕೆ_ಬೆಂಕಿ_ಇಕ್ಕೋ_ಛಳಿ_ಮಳೆಯ_ಹಗಲು...
↤↰↱↲↳↦

ಅಡಿಕೆ ಸೀಮೆಯ ಹುಡುಗ ನಾನು, ಮಾಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಮೋಡ ಕಂಡರೆ ಕಳವಳಿಸುತ್ತೇನೆ...
ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನವರ ತೊಗರು ಮೆತ್ತಿದ ಮೈಕೈಗಳು ವರ್ಷದ ಕೂಳು ಹಾಳಾಗೋ ಭಯದಲ್ಲಿ ತಡಬಡಿಸುತ್ತವೆ...
ಮೆಟ್ಕತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಖಾರ ಅರೆಯದಿರಲಿ ಮಳೆರಾಯ - ದಣಿದ ಜೀವಗಳ ಕಣ್ಣ ಕನಸುಗಳು ತಲ್ಲಣಿಸದಿರಲಿ...
#ಛಳಿಮಳೆಯ_ಕಳಮಳದ_ಹಗಲು...
↤↰↱↲↳↦

ಕಡಲಂತ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗೀ -
ಸಾವಿರ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆದಿಡುವ ಹಂಬಲದ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂಗಾಟಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೋ ನನ್ನೊಳಗೆ............ ಮಾಗಿಯ ಗಾಳಿಯಲಿ ಗೂಳಿ ಮನಸಿದು ಮೋಹದ ಹಾದಿಯ ಮಾಯೆಯ ಮೀರುವುದೆಂತು........... ಎದೆ ಕೊರಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೇ ಉಸುರುಸುರಿ ಕಾಡುವಾಗ ಹೋಗಬ್ಯಾಡ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ, ಹರಿಯಬ್ಯಾಡ ನಗೆಯ ಪರದೆ............. ಹೋದದ್ದಾದರೆ ಆಗ - ನೀನಿಲ್ಲದ ಹಾಡಿಯ ಹಾಡಿಲ್ಲದ ಜಿಡ್ಡು ಜಿಡ್ಡು ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ................ ಬೆಳಕು ಸಾಯಲಿ........ ಆವರಿಸಲಿ ನಿದ್ದೆ ಸಾವಿನಂತೆ ಅಥವಾ ಅದಲಿ ಬದಲಿ........... ನೆನಪುಗಳು ಕಾಡಬಾರದು, ಕನಸುಗಳು ತೀಡಬಾರದು........ ನಿಶ್ಯಬ್ಧದ ಘಮ ಹೊತ್ತ ಕತ್ತಲೆಂದರೂ, ಸಾವೆಂದರೂ ಸಾಂತ್ವನದ ಜೋಕಾಲಿ.......... ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಲಾಲಿ.........

*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)