Sunday, January 10, 2016

ಗೊಂಚಲು - ನೂರೆಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು.....

ಕಾಡಿದರೆ ಕಾಡಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಹಸಿವು.....
** "ಪ್ರೀತಿ" ಶಕ್ತಿ - ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲ...

ಬದುಕಿನ ಎಂಥಾ ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಸಲೀಸಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದೇನೋ "ಪ್ರೀತಿ" ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಆಯುಧವಾದರೆ...

ಎಂಥಾ ದಾಳಿಯೂ ಎದೆ ಸೀಳಲಾರದೇನೋ "ಪ್ರೀತಿ" ರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರಾಣಿಯಾದರೆ...

ಎಂಥಾ ಬರಡು ಎದೆನೆಲದಲೂ ನಗೆಯ ಹಸಿರು ಚಿಗುರೀತೇನೋ "ಪ್ರೀತಿ" ಉಳುವ ನೇಗಿಲಾದರೆ; "ಪ್ರೀತಿ" ಮಳೆಯಾದರೆ...

ಬದುಕಿಗೊಂದು ದಿವ್ಯ ಉನ್ಮಾದದ ಚಂದ ದಕ್ಕೀತು ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಸಿವಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ "ಪ್ರೀತಿ" ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ...

ಕೊನೆಯಲೊಮ್ಮೆ ನನ್ನೊಳಗನು ನಾ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಉಸಿರು ಹೆಮ್ಮೆಯನುಸುರೀತು ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಗೆ "ಪ್ರೀತಿ" ಬೆಳಕಾದರೆ...

ಓ ಅಂತರಾತ್ಮವೇ,
ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯಿಲ್ಲ ಅಂದೆಯಲ್ಲ...
ಕಲಿಸಬಾರದೇ ಬದುಕ ಪ್ರೀತಿಸುವುದ...
ಬೆಳೆಸಬಾರದೇ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವ ಭಾವ ಶಕ್ತಿಯ...
ಪ್ರೀತಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಈ ಬದುಕನೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿಸಬಾರದೇ - ಬಣ್ಣ ತುಂಬಬಾರದೇ...

No comments:

Post a Comment