Friday, May 1, 2020

ಗೊಂಚಲು - ಮುನ್ನೂರ್ಮೂವತ್ಮೂರು.....

ಕೌದಿಯೊಳಗಣ ಸಜೀವ ಕೆಂಡ.....

ಸೋನೆ ಮಳೆಯ ಮೈಗೆ ಮಣ್ಣ ಘಮ ಅಂಟಿದೆ...
ಅಧರ ಮಧುವ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಪುಪ್ಪುಸ ಸೇರಿದ ನವಿರು ಕಂಪು ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ...
ವಿರಹದಿರುಳ ಮರುಳಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂದದ ಸ್ವಪ್ನವನು ಹಾಸುವುದಾ ಇಲ್ಲಾ ಹೊದೆಯುವುದಾ...
ಅದಲೀ ಬದಲಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಳಕಂಬಳಕ ತೆಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಬಿಗಿಯ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡಲಿ...
#ಕಾಮನಮಲು...
↞↟↡↠

ಸಜೀವ ವಿಗ್ರಹವೇ -
ತಂಬೂರಿಯ ಮೀಟಿ ಬಂದ ಕೈಯ್ಯ ರಸಿಕ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಅಂಗನೆಯೆ ನಿನ್ನಂಗದ ಮೃದು ಗುಂಬಜುಗಳ ಬರೆದಂತಿದೆ ಆ ಬೊಮ್ಮ...
ಅಂದೆಂದೋ ಸಮೃದ್ಧ ಕೊಂಡಾಟದ ಇಡೀ ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಎದೆ ಗೊಂಚಲ ಕೊರಕಲಿನಲಿ ಉಸಿರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಪವಡಿಸಿದ ಸುಖೀ ಘಳಿಗೆಯ ನೆನಪೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಭಿಮೂಲದಿಂದ ನಡುನೆತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಸುಳಿಸುಳಿದು ಜೀವವ ಝಲ್ಲೆನಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರಡಿ ಆರಡಿ ಜೀವನದ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ರಾತ್ರಿಗಳೂ ಸಹನೀಯ ನೋಡು...
#ಸ್ವಪ್ನ_ಸಂಗಾತ...
↞↟↡↠

ಎದೆ ಮಿದುವಿನೇರಿ - ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಯಂದದ ಒಂಟಿ ಮಚ್ಚೆ - ಕುಪ್ಪಸದಲಿ ಅವನನೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಅಬ್ಬರ...
ಕಾರಣ -
ಮಚ್ಚೆಯ ಕಚ್ಚಿಹಿಡಿವ ಅವನ ಕಣ್ಣ ಮೋಹದ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ...
#ದೃಷ್ಟಿ...
↞↟↡↠

ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ದಾಹವೇ - ಬಗೆದು ಮುಗಿಯದ ಮೋಹವೇ...
ತುಟಿಯು ತುಟಿಯ ಕಚ್ಚಿ - ನಡುವಿಗಾದ ಗಾಯ...
ಹಲ್ಲ ಬೇಲಿಯ ದಾಟಿ ನಾಲಗೆಯು ಜಿಹ್ವೆಯಾಳವನೆಲ್ಲ ತೀಡಿ - ರತಿಯ ರಣರಾಗದ ಓಂಕಾರಕೆ ಕಣ ಕಣ ಶ್ರುತಿಗೊಂಡು ಮಿಡಿದ ನರನಾಡಿ...
ಕರತಲ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಕೆ - ಎವೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಸಮ್ಮೋಹಕ ಆಹಾಕಾರಕೆ...
ಆಹ್...
ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಾಯವು - ಅದೂ ಇದೂ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯವು - 'ಕಾಮಾ' ನೀನೊಂದೇ ಸತ್ಯವು...
ಇಂತಾಗಿ -
ಹಿಂಗದಿರು ನನ್ನೊಳ ದಾಹವೇ - ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತೇ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತಿರು ಮೋಹವೇ...
#ನಶೆ...
↞↟↡↠

ಹಸಿದ ಕೂಸಿನ ಹಾಲ್ಬಾಯಿ ಕನಸು ಹಾಳು ಸುರಿವ ರಾತ್ರಿಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸೋ ನಿನ್ನ ಬೇಹದ್ ಮಾದಕತೆ...
ನಿನ್ನ ತಾಜಾ ಚೆಲುವಿನ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಾ ಪೋಲಿತನವೆಲ್ಲ ಮದವಳಿದು ಸುಟ್ಟು ಕಮ್ಮನೆ ಹಬೆಯಾಗಿ ಹರಡಿದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಸುಸ್ತಲ್ಲಿ ಇರುಳ ಮೈಯ್ಗೀಗ ಜನ್ಮಾಂತರ ತಾಜಾತನ...
ಸ್ವಪ್ನ ಸುರಿದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಂಚಲ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣುಗಳೇ...
#ಕೌದಿಯೊಳಗಣ_ಸಜೀವ_ಕೆಂಡ...
↞↟↡↠

ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಡು ಮಡುವ ಮತ್ತೇರಿಸೋ ಮೃದ್ವಂಗೀ -
ನಿನ್ನ ಚೆಲುವ ಪರಿಪಾಕ ಸಹವಾಸದಲಿ ಕಣ್ಣು ತೂಗಿ, ನಾಭಿ ಚಕ್ರದಾಳದಿಂದ ಭಗ್ಗೆನುವ ಬೆಂಕಿ ಸುಳಿಯೆದುರು ಸುಡು ಸೂರ್ಯನೂ ಮಂಕು ಮಂಕು...
ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪೋಲಿ ಪ್ರಲಾಪ ಪ್ರತಾಪಗಳೂ ನಿನ್ನ ತೋಳಲ್ಲೇ ಗತಿ ಕಾಣಲಿ...
#ಸುಖ_ಸಂಕ್ರಮಣ...
↞↟↡↠

"ಹೆಣ್ಣನು ಹಾಡದೇ ಚೆಲುವನು ಹೇಳಲಿ ಹೇಗೆ..."
ಹೆಣ್ಣೇ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯಲಿನ ಮೆರಗಷ್ಟೇ ಇದ್ದೀತು - ನನ್ನೆದೆಯ ಕಣ್ಣಿಗಲ್ಲವಾ ಅದು ಲಾವಣ್ಯದ ಸುಗ್ಗಿ ಸೊಬಗು...
ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಸಂತವೂ, ಗ್ರೀಷ್ಮವೂ ಸಹಜಾತಿಸಹಜ ಚರ್ಯೆ... 
ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಅದರೊಡನಾಡೋ ರಸಿಕ ಜೀವಿಗಲ್ಲವೇ ಅದರ ನಲಿವು, ನೋವು, ಬೆಡಗು, ಬಿನ್ನಾಣಗಳ ಭಾಷ್ಯದ ಹಂಗು ಗುಂಗು...
#ಪರಾಕು...
↞↟↡↠

ಹೊಕ್ಕುಳ ಸುಳಿ ಚುಂಬನ - ನಿತಂಬ ದಿಬ್ಬ ಆಲಿಂಗನ - ಪಥ್ಯ ಅರಿಯದ ಬೆರಳುಗಳ ಮೈ ದಂಡೆಯ ಓತಪ್ರೋತ ಸಂಚರಣ - ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ ಉಸಿರು - ಊರು ಕಣಿವೆಯ ಭೇರಿ - ನರ ನರ ನುರಿ ನುರಿ ಹುರಿಗಟ್ಟಿ ಸಿಡಿದು ಸೊಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ನೆತ್ತರು - ಮರಮರಳಿ ಉರುಳುರುಳಿ ಅಪಾದಮಸ್ತಕ ತುಯ್ಯುವ ಚರಮಸೀಮೆಯ ಆಭೋಗ - ಆ ಸುಖಾಂತ ಸೀಮೆಯಲಿ ಮಳೆ ಮಣ್ಣು ಮಿಳಿತ ಮೆದು ಗಂಧ ಬಯಲ ಸೇರಿದಂಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಘಮ, ಗಂಡು ಘಾಟು ಕರುಳ ತಬ್ಬಿ ಮೈನೆರೆದರೆ ಆ ನಶೆಯ ಮೈಮರೆವಿಗೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು...
#ಮಿಳನ_ಅಂಗರಾಗ...
↞↟↡↠

ಬೆನ್ನ ಹುರಿಗುಂಟ ಬೆರಳು ಬರೆದು ಹೊಕ್ಕುಳಾಳದಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಮಿಥುನ ಕಾವ್ಯ - ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಜೋಡಿ ಹೆಸರು...
#ಶ್ರೀ______

*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)

No comments:

Post a Comment