Friday, September 11, 2020

ಗೊಂಚಲು - ಮುನ್ನೂರಾ ನಲವತ್ತು ಮತ್ತ್ಮೂರು.....

ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಅಮೃತ.....

ಮೈಯಿಂದ ಇಳಿವ ಪ್ರತೀ ಬೆವರ ಹನಿಯೂ ಯಾವುದೋ ಮರು ಹುಟ್ಟಿನ ಕಾವ್ಯವೇ - ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮದ ನೆಲ ನೆಲೆ...
ಬಾನ್ಬಯಲಲಿ ಕರಿ ಮೋಡಗಳ ಸಂತೆ ನೆರೆದಷ್ಟೂ ವಸುಧೆ ಗರ್ಭಕೆ ಹಸಿರ ಕುಡಿಯೊಡೆಯೋ ಪುಳಕ - ಬಾನು, ಕಾನು, ಜಲದಿಂದುಮಾಲೆ...
ಪ್ರೀತಿಸುವವರನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು - ಬೆಳಕಿನಂತೆ, ಮಳೆಯಂತೆ...
ಹೌದೂ -
ಪ್ರೇಮದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು...!?
⇑⇍⇎⇏⇓

ಈ ಪ್ರೇಮವೆಂಬೋದು ವಿರಹದಲ್ಲಿ, ಬರಹದಲ್ಲಿ, ಅಂತೇ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಚಂದಗೆ, ರಮ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರದ ಮಾಯೆಗೇನೆನ್ನಲಿ...
#ಸಿಗಬಾರದು_ನೀನು...
⇑⇍⇎⇏⇓

ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದ್ಯಾವ ಹಾದಿಯಲೂ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚದಿರಲೀ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ...
ನನ್ನ ದೈವ ಅಸ್ತು ಅಂದಿರಬೇಕು...
ಅಲ್ಲೀಗ ನನ್ನ ನೆನಪೇ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ...
#ಪ್ರೀತಿ_ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ...
⇑⇍⇎⇏⇓

ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಅಸ್ತದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಗಾಢ ಹೊನ್ನ ರಂಗು ರವಿ ತೇಜಕೆ...
ತೆರೆ ಅಳಿದು ಬೆಳಕಾಗುವುದಾ, ಮುಸುಕೆಳೆದು ಕತ್ತಲಿಗಿಳಿಯುವುದಾ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹಗಲು, ಇರುಳಿನ ನಿರ್ಣಯ...
ಪ್ರೀತಿಯೂ ಹಂಗೇನೇ...
#ನಿನ್ನ_ಹಾದಿ_ಯಾವುದು...
⇑⇍⇎⇏⇓

ಸಾವಿನಾಚೆಯೂ ಒಂದು ಊರ ಕಟ್ಟಿ ಬದುಕ ಬೆಳಕೊಂಡಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಕನಸ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿ ನಗೆಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು...
#ಆತ್ಮವ_ಕಾದಿಟ್ಟ_ಉಸಿರ_ಬಳ್ಳಿ...
⇑⇍⇎⇏⇓

ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದ ಹಸಿರು ಅರಳಿದ ಮರದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಏನೋ ಗಾಬರಿಯಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇಣಚಿಯೊಂದು ಒಂದೇಸಮ ಬಾಲ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ದನಿ ತೆಗೆದು ಏನನೋ ಹೇಳುತಿದೆ - ಯಾರ ಕರೆಯುತಿದೆಯೋ, ಯಾವ ನೋವನು ಅದಾರಿಗೆ ದಾಟಿಸುತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮವ ಹೇಳುವ ಪರಿಯೋ...
ಭಾಷೆ ಬಾರದ ನಾನು ದನಿಯ ಇಂಪಿಗೆ ಕಿವಿಯ ಅಡವಿಟ್ಟು ಮೂಗ ನೋಟ ಬೀರುತ್ತಾ ಕೂತಿದೇನೆ...
ಸಕಲ ಜೀವಜಾಲಗಳ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಬಲ್ಲ ಶಕ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲರ ಮಾತಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮುಗುಮ್ಮಾದ ನಗುವನ್ನಷ್ಟೇ ಕರುಣಿಸುತ್ತದೆ...
#ಪ್ರೀತಿ...
⇑⇍⇎⇏⇓

ಪ್ರೀತಿ ಗಡಿಗಳ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು - ಸದಾಶಯ...
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋ ಗಡಿಗಳದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ - ಯುದ್ಧ...
ಪ್ರೀತಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ - ಶಾಂತಿ...
#ಕೃಷ್ಣ_ಕೃಷ್ಣಾ...

*** ಅರ್ಥ_ಮತ್ತು_ವಿವರ_ಕೇಳಬೇಡಿ...
⇑⇍⇎⇏⇓

ಅಷ್ಟೇ,
ದೈವತ್ವ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ - "ಮನುಷ್ಯನಾಗುವ ರಕ್ಕಸ ಪ್ರೀತಿ..."
#ಹಂಚಿ_ತಿನ್ನುವ_ಅಮೃತ...
⇑⇍⇎⇏⇓

ಬೆಳಗೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ...
ಇರುಳೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರಹ...
"ಲವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಯೂ"ಗಳ ತೀವ್ರತೆಯಷ್ಟೇ ನನ್ನ ನನಗೆ ಕಾದು ಕೊಡುತಿರುವ ಜೀವನ ವೈಭವ...
ಸುಕ್ಕಿಲ್ಲದೇ ಸಿಕ್ಕ ಭಾವ ಸೌಂದರ್ಯ ನೀನು...
#ಇದ್ದುಬಿಡು_ಹೀಗೆಯೇ_ಎದೆಯನಾಳುವ_ನಗೆಯ_ಗುಂಜಾರವವೇ...
⇑⇍⇎⇏⇓

ಮಣ್ಣಾಗಬೇಕು ನಾನು...
ನಿನ್ನ ಬೇರಿನ ಅನ್ನವಾಗಲು ಮಣ್ಣೇ ಆಗಬೇಕು ನಾನು...
#ಪ್ರೀತಿ...


*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)

No comments:

Post a Comment