Friday, October 9, 2020

ಗೊಂಚಲು - ಮುನ್ನೂರಾ ನಲವತ್ತು ಮತ್ತೇಳು.....

ಹಾವು, ಏಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದು(ದೇ) ಪಟ.....

ಸಿಗಲೀ ಎಂಬ ಹಂಬಲವಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೀತೆಂಬ ಚೂರು ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟೀತು...
ಹೊಂದಲೇಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಲ್ಲಲ್ಲವಾ ತಲುಪಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ...
ಇದೊಂದೂ ನನ್ನೊಳಿಲ್ಲದೇ ಆ ಎತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾರ್ಯಾರ ಹೇಗೆಲ್ಲ ದೂರಲೀ...
ಗಿರಿ ನೆತ್ತಿಯ ಏರಿ ಪಾದ ಊರದೇ ಮೋಡದಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿ ಹೆಸರ ಗೀಚಲಾದೀತು ಹೇಗೆ...
ಪಡೆವ ದಾಹ, ಹಂಗೇನೆ ಸಲಹೋ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲದ ನಾನು ಕೊಡುವ ಭಾವವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬದುಕ ಯಾವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಿ...
#ಬೆಳಕು_ಬೇರು_ಬಿಡಲಿ...
↶↺↜↝↻↷

ಎಂಥಾ ಬೆಳುದಿಂಗಳ ಚೆಲ್ಲಿದರೂ ಚಂದಿರನಲ್ಲಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವರ್ಗ - ಬಾಜಿ ಗೆದ್ದ ಕೋಣದ ಕೊಂಬು ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು...
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದದ ತಂಪು ಹೊಳೆ ಮಡುವಲ್ಲಿ ಈ‌ಸುತ್ತಾ ಚಂದಮನ ಕಲೆಯನ್ನೂ, ಸ್ವಂತ ಹೊಳೆಯಲಾಗದ ಅವನ ಸೋಲನ್ನೂ ಮರೆತು ಪರಾಕು ಹಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ದಂಡು - ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಜೋಲುವವರದ್ದು...
ಎರಡೂ ಜನಪ್ರಿಯ - ಆದ್ರೆ ಅಂಥ ಹಿತವೇನಿಲ್ಲ ಇಂಥವರ ಜತೆ ನಡೆವ ಹಾದಿಗೆ...
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಿದೆ:
ಹುಣ್ಮೆಯ ಬೆಳ್ದಿಂಗಳು, ಅಮಾಸೆಯ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಎರಡರ ಒಳ ಹೊರಗನೂ ಹೊಕ್ಕುಬಳಸಿ ಎರಡನೂ ಅದಿದ್ದಂಗೆಯೇ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೆಜ್ಜೆ ಎಡಗದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಹರವಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಕುಕ್ಕದಂತೆ ಕತ್ತಲ ಕೊಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಘನವಾಗಿ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಅಡಿ ಮುಡಿಯ ಕಾಯುವ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಂಥವರದು - ಅಂಥ ಒಡನಾಟ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಸನಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಬೀಸ್ಕೊಂಡು ನಿಸೂರು ನಡೆದುಬಿಡಬಹುದು - ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಪದ್ವ್ಯಾಪಿ ನಖರಾಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಮುಖದ ಸ್ಪರ್ಶ ಸೋಜಿಗವಿರುತ್ತೆ...
ಇದ್ದಾರೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಪುಟ್ಟ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ - ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಅಪ್ಕೊಂಡು ಹಾದಿ ಹಾಯೋಣ - ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ, ರಾಜಾ ರಾಮನಿಗಿಂತ ಬೀದಿ ಗೆಳೆಯ ಕರಿಯನ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ನಿರಾಳ, ಸುಲಭ ಹಂಗೇ ಸರಳ...
#ಸನ್ನಿಧಿ...
↶↺↜↝↻↷

ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದೇ ಓಡುವ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಗೊಮ್ಮೆ ವಿರಾಮ ಬಯಸುವ ನಾನು - ಹೇಗೋ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹಾದಿ ಹಾಯುವ ಮೋದ...
ಬೊಮ್ಮಗೌಡ ಲಾಲಿ ಹಾಡುವಾಗ ಜವರಾಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗ್ತಾನೆ - ಇವನು ಪೂರ್ವ, ಅವನು ದಕ್ಷಿಣ; ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನಾಳುವ ವಿನೋದ...
#ಮೋಜಿನಾಟ: ಹಾವು, ಏಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದು(ದೇ) ಪಟ...
↶↺↜↝↻↷

ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು - ಸಣ್ಣ ಹರಿವೂ ಇಲ್ಲದ ನೀರಸ ಒಣ ಒಣ ದಿನ, ರಾತ್ರಿಗಳ ದಾಟುವುದೆಂದರೆ...
ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ - ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವನು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ...
ಕಣ್ಣ ತೀರ್ಥ ಕಲಕದಂಗೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಹೊರಡೋ ನೋವಿನ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಮಾತಿನ ಸಣ್ಣ ರೂಹೂ ಉಳಿಸಿಕೊಡದೇ ನನ್ನನಿಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೃತ ಸಂಜೆಯು ಹಾಗೇ ಉದ್ದಕೂ ಬಿದ್ದಿದೆ...
ಯುದ್ಧದ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸುಸ್ತು - ಕನಸು ಹೊಳೆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಸುಳ್ಳು ಸಮಾಧಾನದ ನಗೆ ಸಾಯ್ಲಿ, ಹೊಸ ನೋವೂ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲದ ಈ ನೀರಸ ಜಡ ಜಡ ದಿನ, ರಾತ್ರಿಗಳ ಹಾಯುವುದೆಂದರೆ...
#ಎದೆಯ_ಭಾರಕೆ_ತಲೆ_ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ...
↶↺↜↝↻↷

ಕಣ್ಣ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯಂಗಳವ ಸಾರಿಸಿಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ...
ನಿನ್ನ ತಲುಪೀತೇನು ನಿನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹಾದಿ...
#ಈ_ಹೊತ್ತು...
↶↺↜↝↻↷

ಹಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಚೂರು ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದರೂ ಹಾಲು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ...
ಆದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ಹದವರಿತು ಕಾಯಿಸಿ, ಹದವಾಗಿ ಹುಳಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ...
ಇಷ್ಟೇ -
'ಹೃದಯ' ಹಾಲಂತೆ ಹಾಗೂ 'ಪ್ರೀತಿ' ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಅದ್ಲೂಬದ್ಲು...
ಬೆರೆಸುವ ಇಲ್ಲಾ ಬೆರೆಯುವ ಹದ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದು...
#ಹೃದಯದ_ದಿನವಂತೆ_ಶುಭಾಶಯ_ನಿಂಗೆ...
       ___29.09.2020
↶↺↜↝↻↷

ಹೃದಯಗಳ ಕ(ಒ)ಡೆಯುವುದೂ ಒಂದು ಕಲೆ...
ಬೆಸೆಯಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಹನಿ ಅಂಟು ಸಾಕು...
ಒಡೆಯಲೂ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಚಿನ್ನದಾ ಚಾಕು...
#ಭಾವ_ಬದುಕು...
#ವಿಶ್ವ_ಹೃದಯ_ದಿನವಂತೆ...
    ___29.09.2020
↶↺↜↝↻↷

ಮೊದಲು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು - ಯಾರ್ನಾರ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲವಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ...
ಆಮೇಲೆ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಲೀ ಅಂತ ಆಗೀಗ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು - ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲ್ಸ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಬಿಡಿ...
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಾಗಿಲಾಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕೇಳುವವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವವನೂ ಅದನೇ ನಂಬಿ ಒಳ್ಳೆತನದ (?) ಸುಳ್ಳನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬೆರೆಸಿ, ದಣಪೆಯಿರಬೇಕಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲಿಯಿರೋ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ತವಾ ಅಂತ...
ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೂ ಸುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಬಣ್ಣವಿರಬಹುದಾ...?!
#ಸುಳ್ಳು_ಸುಳ್ಳಲ್ಲದ_ಪಯಣ...

*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)

No comments:

Post a Comment