Friday, May 1, 2020

ಗೊಂಚಲು - ಮುನ್ನೂರ್ಮೂವತ್ನಾಕು.....

ಪ್ರಣಯಾಗ್ನಿರಾಗ.....

ಈ ಎದೆಯ ಬಡಿತ ಆ ಎದೆಯ ಮಿಡಿತ ಬೆರೆತ ಸುರತದಲಿ ಸಳಸಳನೆ ಸುರಿದ ಸುಖದ ಬೆವರು...
ಸ್ವರ್ಗದೂರಿನ ಹಾದಿಯ ಮಳೆಯಂಥ ಆ ಸ್ವೇದಸೆಲೆಯೇ ಇರುಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಭಾಷೆ, ಭಾಷ್ಯ ಎರಡೂ...
#ಪ್ರಣಯ_ಪ್ರಮೋದ...
↺↜⇞↝↻

ಬಿನ್ನಾಣಗಿತ್ತೀ -
ಕನಸಲ್ಲಿ ನೀ ಬಿಂಕದಿ ಸೊಂಟ ತಿರುವಿ, ನಾಚಿಕೆಯ ವಸನವಳಿದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಅರಳೋ ಚಂದವ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲುಸುರಿದೆ - ಚಂದಿರನೋ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಲಿ ಮೋಡವ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡ...
ಕಣ್ಣ ಗೋಳದ ಅಂಚಿನಲಿ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದ ಬಣ್ಣದ ಕುಡಿಕೆಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ...
#ಅಂತಃಪುರದ_ಬೆತ್ತಲೆ_ಬೆಳಕು...
↺↜⇞↝↻

ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ನವಿಲು - ಗುಮಿಗುಡುವ ಮೋಡ ಬಾನು - ಹಸಿರು ಹೊದ್ದ ಗಿರಿ ಕಣಿವೆ - ಘಮ್ಮೆನ್ನೋ ಮಣ್ಣ ಬಯಲು; ಯಾವುದು ಸಮವಿಲ್ಲಿ ಹೆರಳಿನಾಚೆ ಕೈಚಾಚಿ ಕಿರುನಗುವ ಅರಳು ಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣ ಒನಪಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಪೋಶನ ಅವಳೆದೆಯ ಬಿಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆ...
#ಪ್ರಣಯಗಂಧಿ...
↺↜⇞↝↻

ಬಿಸಿ ಉಸಿರಿನೊಡಗೂಡಿ ತಂಪು ಬೆಳದಿಂಗಳೂ ಬರಿಮೈ ಬೆಂಕಿಯಲಿ ಹಾಯುವ ನಟ್ಟಿರುಳ ಸೊಬಗು - ಬಿಸಿಲ ಮಚ್ಚಿನ ಏಕಾಂತದಲಿ ಕಾಂತಾಕಾಂತೆ ಉತ್ಕಂಠ ಪ್ರಣಯ ಸಂಹಿತೆ...
ಮೈಯ್ಯ ಯಾವ ತಿರುವಲ್ಲೂ ಚೂರೇ ಚೂರೂ ಹಸಿವು ಬಾಕಿ ಉಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಅಡಿ ಮುಡಿ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಆವರಿಸಿ ಜೀವತಂತುಗಳ ಮೀಟಿ ಚೆಲುವನುಂಡು ಸುಖವನುಣಿಸಿ ನುಲಿಸಿ ನಲಿವ ಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕುದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ವಿವಶವಾಗುವ ಜೀವಭಾವೋತ್ಸವ ರಾಗ ಸಂಯೋಗ...
ಸುಖದ ಸವಿ ಸುಸ್ತಿನಲಿ ತೂಗುವ ಮತ್ತ ಮುಂಜಾವಿನ ಕಣ್ಣ ಸರಸಿಯಲಿ ತೇಲುವ ಪ್ರೇಮ ದೀಪ...
#ನೀಲಿ_ನೀಲಿ_ಕನಸಿನಂತಃಪುರದ_ಬೆಚ್ಚಾನೆ_ಬೆಳಕು...
↺↜⇞↝↻

ಅವಳ ಎದೆ ಕಣಿವೆಯ ಕಿರು ದಾರಿಯ ಶುರುವಾತಿನ ತಿಳಿಗತ್ತಲ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಚ್ಚೆಯೊಂದು ಅರಳಿದೆ - ಗಿರಿ ಚೆಲುವಿಗೆ ಕಣ್ಣೆಸರು ತಾಕದಂಗೆ ಕಾಯೋ ಕಿಲ್ಲೆದಾರನಂತೆ ಮಿರುಗಿದೆ...
ಅದೀಗ ನನ್ನ ಸುಡು ತುಟಿಗಳ ಮೊದಲ ಮುದ್ದಿನ ಹಕ್ಕುದಾರ...
#ಪ್ರಣಯಾಗ್ನಿರಾಗ...
↺↜⇞↝↻

ಬೆಳುದಿಂಗಳ ಬಯಲ ಸೆರಗಿನ ನಿನ್ನಂದದ ಒಳ ಮಡತೆಗಳ ಮಿಡಿತಗಳ ಸುಳಿ ಸುಳಿ ಕಾವ್ಯಾನಂದ...
ಬೆಳಕಿನುಸಿರ ಕಲಕುವ ಅರೆಗತ್ತಲ ಪತ್ತಲ ಹೊದ್ದ ಗಿರಿ ಕಂದರ ಕಿಲ್ಲೆಗಳ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣಗಳ ಮಹಾಮೋಹದ ಸಾಹಸೀ ದಿವ್ಯಾನಂದ...
ಹಿತವಾಗಿ ಸುಡುವ ನಿನ್ನ ನವಿರು ಬೆತ್ತಲೆ ಬೆಳಕು...
ಸದಾ ಎಚ್ಚರ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಈ ಮಧುರ ಪಾಪದ ಹಸಿವು...
#ನೀನೆಂಬೋ_ಭಾವದೊಕ್ಕಲು...
↺↜⇞↝↻

ನಾಭಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಮಿಂಚಿನ ಸೆಳಕಾದ ಕನಸೇ - 
ನಿನ್ನ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು...
ಆ ಮೃದುಲ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಸಜ್ಞ ಬೊಮ್ಮನನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡಬೇಕು...
#ಸಮಯಾಸಮಯವುಂಟೇ_ಚೆಲುವು_ಕಾಡಲು...
↺↜⇞↝↻

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಬೆಳಕನುಡಿಸಿ ಎದೆ ಹಸಿವ ಮೀಟುವವಳೇ -
ಕಣ್ಣಿಂದ ಕರುಳಿಗಿಳಿದ ನಿನ್ನ ಚೆಲುವೆಂಬೋ ಶರಾಬಿನ ಖದರಿಗೆ ನಾಭಿಚಕ್ರ ಸುಡುತಲಿದೆ...
ಇರುಳ ರಂಗಮಂಚದಲಿ ಕನಸು ನಾಗ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ...
ಕತ್ತಲೆಯ ಗೂಡಿನ ಬೆಚ್ಚಾನೆ ಬೆಳಕೇ -
ಭಾವದಲ್ಲೊಂದು ತೀವ್ರ ನಶೆಯಿಲ್ಲದೇ ನಿನ್ನೊಳಿಳಿದು ನಿನ್ನ ತಾಕುವುದಾದರೂ ಹೆಂಗೆ...
#ಸಂಭ್ರಾಂತಿ...
↺↜⇞↝↻

ನನ್ನ ತೋಳಲ್ಲರಳುವ ಸುಖದ ಹೂವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಚಂದ ಬಂಧ...
ಇರುಳ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿದೆದ್ದ ನನ್ನ ಬೆವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಂಧ...
#ಈ_ಇರುಳೆಷ್ಟು_ಚಂದ...
#ಸುರತ_ಲೋಬಾನೆ...

*** ಇಲ್ಲಿನ ತುಂಡು ಭಾವಗಳು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೀತು...:)

No comments:

Post a Comment